Klage vedrørende boligdelen bedes sendt til administrationen:

BJØRNSHOLM A/S

Bredgade 25F

1260 København K

Att.: Advokat Per Bjørnsholm

Mail:

Tlf. nr. 33 31 10 02

Klagen bør være skriftlig og indeholde navn, adresse, bolignummer samt en kort beskrivelse af klagens indhold.

BJØRNSHOLM vil efter modtagelse behandle klagen hurtigst muligt og enhver skriftlig henvendelse vil blive besvaret skriftligt.

I tilfælde af spørgsmål eller behov for hjælp til at udfærdige klagen, kan det ske ved henvendelse til administrationen.

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 49 25 00 00 - Forstander: Lotte Hermansen