Birkevenneforeningen

Foreningens formål er i samarbejde med ledelsen og brugerpårørenderådet, at yde økonomisk støtte, samt være til rådighed til forskellige arrangementer og aktiviteter for plejehjemmets beboere på Birkebo.
Som medlem kan optages alle beboere og pårørende, ansatte og øvrige, der har interesse for plejehjemmet.

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 49 25 00 00 - Forstander: Lotte Hermansen