Bestyrelsen

Jens Witthøfft Nielsen - Formand for Birkebos bestyrelse
Bakkevænget 5
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 75 52
E-mail:


Søren Derving
Vilhelmsbergvägen 183
26176 Asmundtop SE
Tlf.: 0046 7220 38718
E-mail:


Svend Ole Jørgensen
Elmevej 29, Blovstrød
3450 Allerød
Tlf.: 48 17 67 09
Email:

 

Ib Kirkegaard
(udpeget af Helsingør Kommune)
Email:

 

 

 

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 49 25 00 00 - Forstander: Lotte Hermansen