Servicepakke

Servicepakkens ydelser er et tilbud til beboere på plejehjemmet i Helsingør. Priserne på ydelserne fastsættes af Byrådet i Helsingør Kommune 1 gang årligt. De enkelte ydelser kan til-/fravælges med 1 måneds varsel fra den første i måneden.
Vi gør opmærksom på, at ydelsen "mellemmåltider" også omfatter ALLE drikkevarer døgnet rundt, hvorfor den ikke umiddelbart kan fravælges.

Priser på Servicepakken pr. 1.januar 2019

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 49 25 00 00 - Forstander: Lotte Hermansen