Tildeling af en bolig på Birkebo foregår via Helsingør Kommunes visitation, Center for Omsorg og Ældre.

Helsingør Kommunes kriterier for tildeling af plejehjemsplads i somatisk afdeling:

  • Brugeren har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet.
  • Brugeren vil ikke være afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
  • Brugeren har behov for hjælp mere end 8 gange i døgnet, og brugeren kan ikke være alene mellem besøgene.
  • Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

birkebladetlogo1

velkomstpjlogo1

kokkenettilbyder


restaurant3

lejlighederlogo1

aktiviteterlogo1

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 4925 0000