For at kunne få tilbud om bolig i denne afdeling kræves en godkendelse fra visitationen i Helsingør Kommune, Center for Omsorg og Ældre.

Helsingør Kommunes kriterier for tildeling af plads i Birkebos demensafdeling:
• Brugeren er demensudredt og lider af en fremskreden demenssygdom og evt. svær psykisk sygdom.
• Brugeren kan profitere af demensplejehjem

birkebladetlogo1

velkomstpjlogo1

kokkenettilbyder


restaurant3

lejlighederlogo1

aktiviteterlogo1

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 4925 0000