Tildeling af en bolig på Birkebo foregår via Helsingør Kommunes visitation, Center for Omsorg og Ældre.
Helsingør Kommunes kriterier for tildeling af plejehjemsplads i somatisk afdeling:
• Brugeren har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet. Brugeren vil ikke være afhjulpet med dagtilbud eller aflastning.
• Brugeren har behov for hjælp mere end 8 gange i døgnet, og brugeren kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.

Plejehjemmet Birkebo - Hellebo Park 98 - 3000 Helsingør - telefon 49 25 00 00 - Forstander: Lotte Hermansen